Formidling og undervisning

At lære andre noget - Kommunikation 1 : Mange

Hvad skaber læring hos andre mennesker? Vi tror ofte, at det er det konkrete indhold af det vi siger, men reelt er det nogle helt  andre mekanismer, som gør, at det der siges kan huskes og bringes i praksis.

I forløb med fokus på formidling og undervisning, arbejder vi med, hvordan dialogen kan matches med konteksten, modtagerens viden, kompetencer, erfaring og behov. Deltagerne får redskaber til at formidle i øjenhøjde og skabe læring, der giver mening her og nu, men også rækker fremad i tid – det er det jeg kalder "bæredygtig kommunikation".

Jeg arbejder med formidling og undervisning for karrierekonsulenter, udviklingskonsulenter, supervisorer, interne trænere og undervisere, og tilpasser min undervisning til de enkelte deltageres behov. Arbejdet og træningen af bæredygtig kommunikation sker gennem både workshops og supervision.

logo-hvid