Coaching og supervision

Jeg har 15 års erfaring med coaching og supervision af ledere, konsulenter, medarbejdere og undervisere.

Kendetegnende for mine sessioner er, at de tager udgangspunkt i en arbejdsrelateret udfordring, hvor vi arbejder fremadrettet og trækker både på allerede opnåede erfaringer og kompetencer samt nye input og metoder.

Sessionerne er typisk af 1½ times varighed, så der er tid til både status, refleksion, introduktion til metoder eller værktøjer samt konkretisering af næste skridt.

Som en del af et supervisionsforløb kan jeg deltage som observatør på møder, til samtaler eller andre aktiviteter, der er givende for udbyttet af supervisionen.

Omdrejningspunktet for coachinger/supervisioner kan være:

  • "Ny i rollen" (for ledere, specialister eller konsulenter)
  • Udvikling af lederrollen - for erfarne ledere og direktører
  • Stress-relaterede udfordringer
  • Ny i rollen som selvstændig
  • Udvikling af virksomhedsvision
  • Udvikling af konsulentrollen
  • Udvikling af rådgiverrollen
  • Udvikling af salgsrollen

logo-hvid