Rådgiverhåndbogen

Følelser er tilladt i den kompetente rådgivning

Op gennem 00’erne har udviklingstendensen i det danske erhvervsliv generelt orienteret sig mod, hvordan man kan optræne sin egen og sine medarbejderes robusthed. Nogle steder er det endda blevet et krav at pakke følelserne væk på arbejdspladsen og i stedet øge den rationelle tilgang til arbejdslivet.

Rådgiverhåndbogen udfordrer det nuværende fokus på robusthed og opfordrer derimod rådgiveren til at øge sin bevidsthed i forhold til de mange komplekse følelser, der altid er på spil i rådgivningsarbejdet – og arbejdslivet generelt. Når bevidstheden bliver skærpet, i forhold til de følelser og bagvedliggende historier hos rådgiveren, den rådgivne og mellem de involverede, bliver der åbnet op for nye handlerum og erfaringsudveksling med andre rådgivere.

Rådgiverhåndbogen giver sprog, inspiration og værktøjer til at udføre en værdiskabende rådgivning både som metode og som kompetence. Bogen tager udgangspunkt i psykologi,
kommunikation, relationsskabelse, positionering og vurdering.

Rådgiverfaglighedens metoder konkretiseres med afsæt i cases fra mange forskellige rådgiveres hverdag. Gennem mere end 10 år har forfatteren undervist og coachet rådgivere fra mange af landets store organisationer og deltaget ved mere end 1000 rådgivninger.

logo-hvid