Hvem gør du en forskel for?

Birgitte Nortvig

Alle organisationer arbejder for nogle. Borgere, medlemmer eller kunder - eller en kombination. Under alle omstændigheder er organisationens succes afhængig af, hvordan medarbejderne oplever og møder de mennesker, som gør brug af organisationens ydelser. Ligegyldigt hvor langt væk fra frontlinjen den enkelte medarbejder er, og lige meget hvor specialiseret eller bureaukratisk arbejdet er - så er det mennesker, der til først og sidst afgør organisationens eksistensberettigelse. Mennesker som skal føle sig forstået, anerkendt, udfordret  og respekteret.

Den opgave stiller ikke bare krav til faglighed men også til den kommunikation, der rammer fagligheden ind og til indsigten i, hvordan man bygger relationer.

For at sikre de bedste forudsætninger for det kræves en kultur, der kalder på involvering, mod og konfrontation. Det kommer ikke af sig selv, men kræver en organisation, der har både lysten, modet og kompetencerne til at opsøge og handle på konfrontationer. Og her går ledelsen forrest.

Birgitte Nortvig får din organisation redskaberne til både at bygge gode langtidsholdbare relationer, skabe den loyalitet, der er afgørende for langsigtet succes, samt inspirationen og færdighederne til, hvordan en kultur båret af gensidig respekt og lyst til at involvere sig, formes. I mit arbejde trækker jeg på 25 års erfaring som leder, udviklingskonsulent, forandringskonsulent og som selvstændig erhvervsdrivende.

Min erfaring med optimering af relationer omfatter:

  • en strategiske rammesætning og ledelsesforankring
  • udvikling af den konkrete relations-faglighed
  • forandringsledelse med afsæt i mod til konfrontation
  • forandringsprojekter
  • ledelsesudvikling.

Jeg trækker på viden fra mange discipliner og erfaringer og kan hjælpe din organisation med præcis den metode og strategi, der skal til for at få det maksimale udbytte af relationerne og opnå endnu bedre resultater.

Min rolle er at:

  • hjælpe virksomheden med at knytte konkret adfærd til de nye mål/den nye strategi
  • give værktøjer, idéer, indsigt og forståelse
  • tydeliggøre ledernes og medarbejdernes rolle og ansvar
  • hjælpe med at gøre målene og resultaterne tydelige
  • være coach/sparringspartner/supervisor/rådgiver ved implementeringen

logo-hvid