Partnere

Djøf

Rådgiveruddannelsen

Trusted advisor, betroet rådgiver – begreber der i dag blinker som stjerner på himmelen. Vil du gerne ”shine” som professionel rådgiver, skal du bruge din ’mer’forståelse og ekspertise aktivt og relatere den mod den unikke kundes behov og situation.

Behovet for at rådgive mere professionelt skubber til din rådgiverrolle. Du er ikke længere kun eksperten, men skal også kunne skabe handlekraft hos den, der bliver rådgivet.

Derfor har Birgitte Nortvig i samarbejde med Djøf efteruddannelse udviklet ”Rådgiveruddannelsen”, som er et 7-modulers forløb, der afsluttes med eksamen.

Målet med uddannelsen er at skabe et sikkert afsæt for at rådgive, ved at du:

  • Har et sprog for og er bevidst om, hvad du gør og hvorfor i rådgivningssituationerne.
  • Med ny viden om psykologiske, kommunikative, rådgiverfaglige og relationelle aspekter er i stand til at håndtere uforudsigelige og udfordrende situationer i din rådgivning.
  • Opnår en robusthed, så du har dig selv med i hele processen, også når du bliver udfordret på din integritet og faglighed.

Læse mere på: www.djoef.dk

 

Dossier Solutions

Sammenhæng mellem det virksomheden vil og det medarbejderne kan. Det er Dossiers virke. Vi laver løsninger til Capability Management, som styrker overblikket over kompetencer i forhold til virksomhedens strategiske fokus, gør udbyttet af kompetenceudvikling større og giver medarbejderne ansvar for deres egen udvikling.

Dossiers løsninger fungerer godt sammen med Birgitte Nortvigs koncepter, fordi vi sammen har troen på, at kun en lille del af kompetenceudviklingen sker i et undervisningslokale.

Langt de fleste kompetencer tilegnes i mødet mellem teori og hverdag, hvor eksponeres, deles og transformeres til adfærd og evne til handle. Dossiers løsninger kan på lige fod med kurser og workshops understøtte og dokumentere udviklingsaktiviteter, som finder sted "on-the- job", via mentoring/coaching, øvelse mv. Det betyder, at virksomheden, som investerer i et udviklingsforløb, kan følge udbyttet præcist, og at medarbejdernes nyerhvervede kompetencer er dokumenterede og kan deles med resten af organisationen.

Sammen med Birgitte Nortvig har vi bl.a. udviklet kompetencemålinger, der strukturerer rådgiver- og kommunikationskompetencer.

www.dossier.dk

 

Kompetenz Human Business

Kompetenz arbejder med at koble forandringer godt og grundigt til strategien. Vi sætter tal på mavefornemmelser med analyser og fokusgrupper og forankrer viden med aktiviteter og processer, der understøtter kompetenceudvikling og fælles fodslag. Særligt gode er vi til at styrke kunderelationer samt metoder til videndeling og kompetenceudvikling.

Sammen med Birgitte Nortvig kan Kompetenz kombinere fokus på data, organisationsprocesser og kompetence management, med Birgittes unikke viden om kommunikativ kompetence, adfærd og værktøjer til at styrke relationer til kunder, kollegaer og medarbejdere.Til fælles har vi troen på, at god forretning og gode relationer sagtens kan forenes - at god business er Human business.

www.kompetenz.dk

logo-hvid